Verbinden met je kindje

Begrijp je kindje beter met behulp van een kinderpsycholoog

Ouderschap, voor veel mensen het mooiste maar ook het moeilijkste wat er is. Ik geloof dat iedere ouder het beste wil voor zijn kind. Dat elke ouder wil dat zijn kind opgroeit tot een gezonde volwassene met kansen en mogelijkheden. Eén van de belangrijkste voorwaarden om dit te bereiken is het ontwikkelen van een goede ouder-kindrelatie en daarmee een veilige hechting van je kindje. 

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van sensitief ouderschap. Zelfs vanuit de overheid wordt er veelvuldig ingezet op preventie van problemen bij jonge kinderen, zelfs al wanneer zij nog niet geboren zijn. Dit wordt gedaan omdat wetenschappelijk bewezen is dat een veilige en sensitieve opvoeding zorgt voor betere kansen en mogelijkheden op latere leeftijd. Ik ben het daar volledig mee eens.

Maar hoe doe je dat dan? Zorgen voor een goede verbinding met je kindje? Wat kun je doen om je kind zo goed mogelijk te helpen met opgroeien? Hoe vind je balans in zorgen voor je kind, en zorgen voor jezelf? Hoe deal je met alle rollen die je hebt, als vader/moeder, partner, werknemer/werkgever? Dat is niet altijd even gemakkelijk. En voor een groot deel ook afhankelijk van je eigen opvoeding!

Als basis voor een goede relatie met je kindje, is een goede relatie met jezelf onmisbaar. Daarnaast is een duurzame en veilige verbinding met je partner een must voor de allerbelangrijkste taak die jullie momenteel hebben: het opvoeden van jullie kind(eren).

Soms loop je daar even in vast. Weet je even niet meer goed wat je moet doen, heb je zorgen of vragen over gedrag van je kindje of lukt het niet goed om bij je kind aan te sluiten.

In ouder-kind therapie onderzoeken we samen wat er 'aan de hand' is. Dit zullen we doen bij jou thuis, omdat ik je kind dan in zijn natuurlijke ' habitat' kan zien. Ik zal met jou en je partner in gesprek gaan over de vroege ontwikkeling van je kind, ik zal je kindje observeren en samen komen we dan tot een gezamenlijk beeld van de ontstane problemen. Op basis daarvan maken we samen een plan om de relatie tussen jou en je kind te versterken. Ik begeleid je daar bij, zodat je gedurende het proces je kindje goed kunt leren kennen en vertrouwen krijgt in je eigen waarneming en opvoeding. 

Een ouder-kind traject ziet er als volgt uit:

Onderzoeksfase

- 3 sessies van 90 minuten om te onderzoeken wat er achter het gedrag van je kindje zit, wat er ' aan de hand is' (observatie, gesprekken over de ontwikkeling).

- 2 sessies van 90 minuten om jouw eigen opvoeding en opgroeien in kaart te brengen. Dit is essentieel voor het verbeteren van je huidige opvoedrelatie met je eigen kindje.Ik ben er van overtuigd dat bij iedere ouder-kind therapie dit onderdeel onontbeerlijk is.

Therapie/behandelfase

5 of 10 sessies van 60 minuten om concreet aan de slag te gaan met het verbeteren van de relatie tussen jou en je kind. 5 sessies zijn voldoende om je weer snel op weg te helpen, 10 sessies zijn nodig wanneer de problematiek dieper ligt of complexer is. 

Natuurlijk bekijken we wat er in jullie situatie nodig is en doen we aanpassingen op het programma waar dat nodig is. 

Ik ben een groot voorstander van het starten met ouder-kind therapie met een kinderpsycholoog / orthopedagoog wanneer je kind nog jong is. Uit de wetenschap weten we dat de hechting van kinderen in de eerste 4 jaren van hun leven tot stand komt. Dat betekent dat je in die eerste vier jaren de belangrijkste basis legt voor het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de wereld dat jouw kind heeft. In de praktijk heb ik gezien hoeveel problemen op latere leeftijd je kunt voorkomen door al vroeg aandacht te besteden aan de relatie met je kindje. Eigenlijk gun ik dat ieder ouderpaar, of er nu wel of geen grote aanwezige problemen zijn in de opvoeding. 

Je kindje echt leren begrijpen door middel van dit programma vraagt de volgende investering:

Onderzoeksfase: €650,- (3+2 sessies van 90 minuten)

Behandelfase met 5 sessies: €450,-  of:

Behandelfase met 10 sessies: € 900,-

Ouder-kind therapie door een geregistreerd kinderpsycholoog of orthopedagoog wordt soms vergoed door de gemeente. Neem even contact met me op om te horen of ik afspraken heb met jouw gemeente. Als dat niet zo is kun je natuurlijk nog steeds bij me terecht. Ook ouders die dit traject zelf betalen vinden het elke euro waard, en boeken vaak zelfs betere resultaten doordat ze extra gemotiveerd zijn.

Psycholoog in Utrecht

Beter Verbinden

Individuele therapie

Relatie therapie

Ouder-Kind therapie

Werk aan je zelfvertrouwen, zelfbeeld, liefdesrelatie, stress en gehechtheidsbehoeften met behulp van een ervaren en betrouwbare psycholoog in het centrum van Utrecht.

www.beterverbinden.nl

info@beterverbinden.nl
06-53471062

Neem contact op voor meer informatie

© Copyright Beter Verbinden, 2020