Over mij

Al zo lang ik mij kan herinneren ben ik geïnteresseerd in mensen, en meer specifiek: waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Het was dan ook niet meer dan logisch voor mij om een opleiding binnen de pedagogische wetenschappen te volgen, met als Master Orthopedagogiek bij de Universiteit Utrecht. 

 

Al snel leerde ik over de hechtingstheorie, die uitlegt dat ieder kind vanaf zijn geboorte (en eigenlijk al tijdens de zwangerschap) de behoefte heeft om zich aan zijn ouders te hechten. Het gedrag van het kind vraagt om nabijheid, bescherming en verzorging. Als ouders hier responsief op reageren kan het kind zich veilig hechten en zich ontwikkelen tot een autonome volwassene. Het kind heeft de ouder ook nodig om zijn stress te reguleren en weer tot ontspanning te komen na een angstige, spannende of grote gebeurtenis. De kwaliteit van de relatie met de ouder is daarin cruciaal en van grote invloed op het verdere leven van een kind en later volwassene. Op de pagina over gehechtheid heb ik een artikel geschreven dat dieper in gaat op deze hechtingstheorie.

Inmiddels heb ik sinds het begin van mijn opleiding meer dan 10 jaar ervaring opgedaan met veel verschillende doelgroepen. Zo heb ik onder andere gewerkt met kinderen met ernstige voedselweigering, met kinderen met gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsstoornis. Mijn affiniteit met het werken vanuit de hechtingstheorie heeft altijd als een rode draad door mijn werk en opleidingen gelopen. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als orthopedagoog/gedragsdeskundige binnen de specialistische jeugdhulp.

 

In mijn werk probeer ik altijd te kijken naar de vraag van het kind of de volwassene 'achter' het moeilijke gedrag. Geen enkel mens (kind, noch volwassene) vindt het fijn om zich moeilijk te gedragen. Maar soms hebben ze geen andere keuze. Onderzoeken wat dit kind of deze volwassene echt nodig heeft en waar het aan ontbreekt, is voor mij altijd de sleutel tot duurzame verandering. Individuele therapie of relatietherapie kan daar een prachtig middel voor zijn.

The meaning of life is to find your gift,

the purpose of life is to give it away.

- Pablo Picasso

Gelukkig komt er binnen het werkveld ook steeds meer aandacht voor de invloed van stress, de mate waarin je die kunt reguleren en hoe je daar als jong kind je ouder voor nodig hebt. Zowel jonge kinderen met forse gedragsproblemen als volwassenen met individuele- of partner-relatie problemen hebben baat bij bewustwording omtrent hun eigen overlevingsstrategieën, stress-regulatie en (onbewuste) diepere behoeften. Problemen rondom zelfbeeld, burn-out, het aangeven van grenzen, communicatie in relaties en verslaving vinden vaak hun oorsprong in een gebrekkig vertrouwen in jezelf, in anderen en in de wereld.
 

De afgelopen jaren heb ik hier talloze boeken over gelezen en mij hierin door middel van het volgen van opleidingen gespecialiseerd. Maar vooral door het (onder)zoeken van mijn eigen strategieën, patronen en behoeften, heb ik ervaren wat een verrijking - en zelfs opluchting - het is om jezelf beter te leren kennen en beter te weten wat je zelf nodig hebt om je goed te voelen (met jezelf en in een relatie). 

Ik zie het als mijn kracht dat ik enerzijds zelf intensief met mijn persoonlijke ontwikkeling bezig ben en daar nog steeds dagelijks in leer, en anderzijds ook professioneel gespecialiseerd ben in de hierboven genoemde onderwerpen (stress- en emotieregulatie, vertrouwensproblemen, zelfbeeld, het aangeven van grenzen en communicatie). 

Opleidingen

  • Master Orthopedagoog (Universiteit Utrecht)

  • Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeut (RINO groep)

  • Post-Master Orthopedagoog-Generalist i.o. (NVO - BIG)

  • Systeemtherapeut i.o. 

Ik ben geregistreerd als orthopedagoog bij de NVO en heb de basisopleiding tot Cognitief Gedragstherapeut afgerond. Tevens ben ik in opleiding tot Orthopedagoog-Generalist (post-master BIG) en systeemtherapeut. Kortere opleidingsmodules die ik heb gevolgd zijn: Diagnostiek bij gehechtheidsproblematiek; Trauma-sensitief werken; EMDR inzetten bij trauma; Signs of Safety. 

Ik bied individuele therapie, relatietherapie door middel van EFT en ouder-kind therapie gebaseerd op de gehechtheidsprincipes. De sessies vinden plaats in Utrecht.

Psycholoog in Utrecht

Beter Verbinden

Individuele therapie

Relatie therapie

Ouder-Kind therapie

Werk aan je zelfvertrouwen, zelfbeeld, liefdesrelatie, stress en gehechtheidsbehoeften met behulp van een ervaren en betrouwbare psycholoog in het centrum van Utrecht.

www.beterverbinden.nl

info@beterverbinden.nl
06-53471062

Neem contact op voor meer informatie

© Copyright Beter Verbinden, 2020