Schermafbeelding 2019-10-27 om 10.03.21.

Training

Werken met Baby's

In de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) is besloten dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 moeten investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. De training Werken met baby’s van Beter Verbinden voldoet aan deze criteria.

Doelgroep:

Deze training is bedoeld voor alle pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers

 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches

 • leidinggevenden

 • minimaal MBO-3 niveau.

Duur:

Optie 1: (in-company)

 • 8 bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur.

 • Elke 2 weken een bijeenkomst.

 • Totale duur: 16 weken.

 • Studiebelasting: 20 uur
   

Optie 2: (in-company)

 • 4 bijeenkomsten van 5 uur.

 • Elke 3 weken een bijeenkomst.

 • Totale duur: 12 weken.

 • Studiebelasting: 20 uur

Optie 3: (in-company)

 • 5 bijeenkomsten van 3 uur.

 • Zelfstandige intervisiegroepen (3x2 uur).

 • Totale duur: 16 weken.

 • Studiebelasting: 21 uur.

 

 

Data & Prijzen:

In-company: 

Wij bieden de training Werken met Kinderen incompany aan bij alle kinderdagverblijven in Nederland. De trainingsdagen worden ingericht op basis van de wensen van uw organisatie. Neem voor een vrijblijvende offerte op maat contact met ons op d.m.v. dit formulier. Je krijgt binnen 2 werkdagen een offerte opgestuurd.

Open inschrijving voor particulieren:

Zorg ervoor dat jij voor 2023 de juiste certificaten hebt om te kunnen blijven werken met baby's! De training voor particulieren bestaat uit 3 dagen van 6 uur (+ 2 uur aan huiswerkopdrachten). De totale studiebelasting is 20 uur. 

Je kunt je als particulier opgeven voor de volgende data:

- Maandag 4 mei, maandag 18 mei en maandag 1 juni 2020 van 09:30 - 15:30 in Utrecht Centrum.

- Vrijdag 12 juni, vrijdag 26 juni en vrijdag 10 juli 2020 van 09:30 - 15:30 in Utrecht Centrum.

De prijs voor particulieren is €450,- inclusief BTW. 

Groepsgrootte:

Minimaal 10 deelnemers, maximaal 16.

Certificaat:

De pedagogisch medewerker ontvangt een certificaat van het NJI voor de cursus Werken met Baby's. Dit certificaat voldoet aan de eisen voor baby-scholing volgens de wet IKK. Met deze training bent u gekwalificeerd om ook na 1 januari 2023 te blijven werken met baby's.  Beoordeling vindt plaats op basis van tachtig procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

Waarom deze training?

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vraagt om een speciale benadering. De ervaringen die baby's opdoen in de eerste levensjaar, vormen de basis voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die iedere pedagogisch medewerker zich eigen zou moeten maken.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om sensitiever en responsiever te zijn, baby's goed te observeren en ze te helpen bij het reduceren van stress tijdens gevoelige en prikkelbare momenten. De pedagogisch medewerkers leren hoe zij de ontwikkeling van de aller jongste kinderen kunnen volgen en stimuleren.